<  January , 2019  >  
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
Winter Break
2
Winter Break
3
4
5
6
7
Rosh Chodesh Sh'Vat
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
MLK- No School
Tu B'Shevat
22
23
24
25
Last Early Friday Dismissal
26
27
28
29
30
100th Day of School
31