<  November , 2018  >  
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
4
5
6
7
8
Rosh Chodesh Kislev
9
Early Friday Dismissal Begins
Rosh Chodesh Kislev
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Thanksgiving- No School
22
Thanksgiving- No School
23
Thanksgiving- No School
24
25
26
27
28
29
30